• sample

    • รุ่นใหม่โฉมปัจจุบัน ผ่านการใช้งานมาน้อย
    • ปรับปรุงสภาพใหม่ทั้งคันแบบ (fully Recondittion)
    • มีการเปลี่ยนน้ำมัน ยาง และอะไหล่สิ้นเปลืองก่อนส่งมอบ
    • มีบริการตรวจสอบสภาพและให้คำปรึกษาฟรีตลอดอายุการใช้งาน

back

Information

ปิดหน้าต่าง