• ลักษณะของสินค้า

 • รถกระเช้าชนิดนี้โดนออกแบบให้เหมาะสำหรับการทำงานบนที่สูงที่มีพื้นที่จำกัด ตัวรถนและเสานั้นทำมาจากเหล็ก โดยตัวเสานั้นมาลักษณะเป็นเสาที่เรียงต่อกันเหมือนลักษรณะของรถกระเสาเดี่ยว แต่จะมีความสามารถในการขึ้นลงแนวทะแยงได้ การขึ้นลงและการเคลื่อนที่นั้สามารถะเลือกใช้สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องยนต์แล้วแต่ความสูงของการทำงาน

 • คุณสมบัติเด่น

 • 1

  สามารถใช้งานในพื้นที่จำกัดได้

  ด้วยการออกแบบไม่ให้ใช่้งานได้เฉพาะแนวดิ่งเท่านั้น จึงสามารถนำไปใช้งานในพื้นที่จำกัดได้

  2

  ตัวเสามีความแข็งแรง

  ตัวเสานั้นที่ทำมางานเหล็กจึงมีความแรงมาก ด้วยการออกแบบมาให้เสาเรียงต่อกันเป็นท่อนๆเวลายืดเข้าออก

  3

  สะดวกสบายในการใช้งาน

  ด้วยการออกแบบมาให้ใช้พลังงานไฟฟ้าและเครื่องยนต์ในการควบคุมระบบการทำงานนั้น จึงมีความสะดวกสบายและการผ่อนแรงการทำงานได้อีกด้วย

 • คุณสมบิติเฉพาะ

 • การใช้งาน นำคนขึ้นไปทำงานบนที่สูง
  น้ำหนักที่รับได้สูงสุด 450 kg
  ระดับการทำงานงานสูงสุด 50,000 มม.
  จำนวนคนขึ้นทำงานสูงสุด 6 คน
  การคเลื่อนที่ เคลื่องยนต์ / ระบบไฟฟ้า
  การยกตัว เคลื่องยนต์ / ระบบไฟฟ้า
  ลักษณะการขึ้นลง ขึ้นทั้งแนวดิ่งและแนวเฉียง

back

Information

ปิดหน้าต่าง