• Heading

 • ลักษณะของสินค้า

 • รถกระเช้าชนิดนี้มีลักษณะเป็นรถกระเช้าแบบเข็นได้ใช้แรงคน  ตัวฐานรถทำมาจาเหล็กตัวเสาทำมาจากอลูมิเนียมมีน้่ำหนักเบาสามมรารถเคลื่อนย้่ายด้วยแรงคนและด้วยตัวรถมีขนาดเล็กสามารถนำเข้าลิฟท์ขนส่งสินค้าหรือแม่แต่นำขึ้นรถกระบะด้วย การใช้งานต้องการทำติดตั้งส่วนขาค้ำยันและใช่้การควบคุมจากด้านบนเพื่อบังคับการทำงานขึ้นลง

 • คุณสมบัติเด่น

 • 1

  น้ำหนักเบา

  สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายด้วยแรงคนและยังสามารถุนำเข้าลิฟท็ขนส่งสินค้าและยังสามารถนำขึ้นรถกกระบะได้ด้วยแรงคน

  2

  มีความปลอดภัยสูง

  ด้วยการเป็นรถที่ไว้สำหรับใช้คนไปทำงานบนที่สูงจึงออกแบบให้มีระบบความปลอดภัยทั้งระบบการป้องกันอุบัติเหตุและระบบป้องกันเมื่อเกิดเหตุขัดข้องและมีไฟฟ้าช่วยในอำนวยความสะดวกทั้งขึ้นและลงอีกด้วย

  3

  ใช้งานง่าย

  ระบบการทำงานของรถไม่ยุ่งยากเพียงแค่ติดตั้งขาคำยันและดำเนินการควยคุมการขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าด้านบน ผู้ใช้งานนั้นทั้งใช้งานง่ายและสะดวกสบายเวลาใช้งาน

 • คุณสมบิติเฉพาะ

 • การใช้งาน นำคนไปทำงานบนที่สูง
  น้ำหนักที่รับได้สูงสุด 120 กก
  ระบดับการทำงานสูงสุด 14,000 มม.
  จำนวนคนขึ้นทำงานมากที่สุด 1 คน
  การเคลืื่อนที่ แรงคน
  การเปลี่ยนระดับความสูง ไฟฟ้า
  ลักษณะการขึ้นลง แนวดิ่ง

back

Information

ปิดหน้าต่าง