• ลักษณะของสินค้า

 • รถกระเช้าชนิดนี้มีลักษณะเป็นรถกระเช้าแบบเข็นได้ใช้แรงคน  ตัวฐานรถทำมาจาเหล็กตัวเสาทำมาจากอลูมิเนียมมีน้่ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายด้วยแรงคนและด้วยตัวรถนั้นถูกออกแบบมาให้มีความแข็งแรงมากขึ้นโดยการเพิ่มจำนวนเสาเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกหนึ่งชุด จึงทำให้เสาเวาลายกตัวนั้นจะมีทั้งหมด 2 ข้างนั่นเอง ทำให้แข็งแรงมากขึ่นและสามารถไปใช้งานภายนอกอาคารได้และส่งผลให้สามารถนำคนขึ้นไปทำงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

 • คุณสมบัติเด่น

 • 1

  มีความแข็งแรง

  ด้วยการออกแบบมาให้โดยการเพิ่มเสายกตัวไปไปอีกชุดจึงมีเสาทั้งหมดสองข้างนั้น ส่งผลให่เวลายกตัวนั้นผู้ใช้งานจะไม่รู้สึกถึงอาการส่าย

  2

  มีพื้นที่การทำงานมากขึ้น

  กระเช้าตัวนี้ได้มีการเพิ่มปริมาณพื้นที่การใช้งานมากขึ้้น จึงสามารถนำคนขึ้นไปทำงานได้มากขึ้นเป็น 2 คน และยังสามารถนำของขึ้นไปบนกระเช้าได้มากขึ้นอีกด้วย

  3

  สามารถนำไปใช้ในที่โล่งได้

  ด้วยการเพิ่มจำนวนเสานั่นเองนอกเหนือจากไม่เกิดอาการส่ายแล้ว สามารถนำรถชนิดดังกล่าวไปทำงานในที่โล่งได้อยากปลอดภัยอีกด้วย

 • คุณสมบิติเฉพาะ

 • การทำงาน นำคนไปทำงานบนที่สูง
  น้ำหนักทืี่รับได้มากสุด 300 กก.
  ระดับการทำงานสูงสุด 16,000 มม.
  จำนวนคนขึ้นทำงานได้มากสุด 2 คน
  การเคลื่อนที่ แรงคน
  การยกตัว ระบบไฟฟ้า
  ลักษณะการขึ้นลง แนวดิ่ง

back

Information

ปิดหน้าต่าง